ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž o ohnisko Orange Steel Nina MAXI (ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) Obchodné meno: PRO DIRECTION s. r. o.
Sídlo: L. Novomeského 2749/54, 902 01 Pezinok IČO: 52 942 503

DIČ: 2121193118
Zapísaný v registri: OR OS Bratislava I, vložka číslo: 143482/B

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 15.02.2022 do 15.03.2022V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, spĺňajúca prípadne ďalšie podmienky uvedené v informácii o súťaži na sociálnej sieti (ďalej len „účastník“).

Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené.

4. Podmienky účasti v súťaži

Podmienkou zaradenia do súťaže je zaslanie fotografie vytvorenej súťažiacim organizátorovi na e- mail organizátora: info@orangesteel.sk. Fotografia musí zobrazovať miesto v exteriéri (záhrada, terasa), kde by súťažiaci chcel mať umiestnenú výhru. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje svoje vlastnícke práva k nehnuteľnosti na fotografii. Účastník súťaže zaslaním fotografie súhlasí s jej zverejnením na Facebook stránke organizátora.

Výhrou v súťaži je ohnisko Nina MAXI v hodnote 1190 € s DPH. Odovzdanie výhry výhercovi bude zaistené organizátorom súťaže.

5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

V termíne od 15.03.2022 do 31.03.2022 organizátor vyberie víťaznú fotografiu a zároveň bude e- mailom kontaktovať výhercu. Výhra bude výhercovi odovzdaná v termíne od 01.04.2022 do 30.04.2022. Výherca je pri prevzatí povinný potvrdiť organizátorovi preberací protokol. Doručenie výhry výhercovi zabezpečí organizátor súťaže. Víťazná fotka výhercu bude zverejnená v príspevku na Facebook stránke organizátora.

Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

6. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra prepadá organizátorovi.

7. Ochrana osobných údajov

Účasťou v tejto súťaži berie súťažiaci na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie (teda jej vedenia, organizácie a vyhodnotenia) tejto súťaže, verejné vyhlásenie výhercu (najmä na webových stránkach a sociálnych sieťach organizátora) a kontaktovanie výhercu z dôvodu oprávneného záujmu organizátora na úspešnej realizácii súťaže. Spracované budú kontaktné údaje účastníka a prípadne ďalšie údaje poskytnuté na realizáciu súťaže.

2. Účastník berie na vedomie, že poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov a namietanie ich spracovania. V prípade pochybností o dodržiavaní práv organizátorom sa účastník môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

3. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete na webovej stránke organizátora súťaže: www.orangesteel.sk

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky realizácie výhier v prípade, že výhry objektívne nebude možné realizovať v súlade s týmito pravidlami.
8.2 V prípade, že bude mať organizátor oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi dopomohla k získaniu výhry, výhra nebude realizovaná. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa čl. II. ods. 1 písm. c) po výhre v súťaži sa považuje za podvodné konanie.
8.3 Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.
8.4 Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vr. predčasného ukončenia súťaže alebo o zmene pravidiel v období trvania súťaže. V prípade sťažností týkajúcich sa priebehu súťaže sa na nás, prosím, obráťte na e-mailovej adrese: info@prodirection.sk
8.5 Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na webových stránkach organizátora a v informáciách o súťaži na sociálnej sieti.
8.6 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého

správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Organizátor môže zo súťaže vylúčiť súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky podľa týchto pravidiel.
8.7 Nerealizované výhry bez náhrady prepadajú zadávateľovi.

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Pezinku, dňa 14.02.2022

Keď sa vás zima opýta, čo ste robili v lete…

Viete, aká je správna odpoveď? Kedysi to bolo – chystal som drevo. Neskôr sa to prehuplo do – chystal som plynovú prípojku. A dnes to je – pripravil som perfektné miesto pre krb v záhrade.

Ak si myslíte, že záhradu už nebudete potrebovať až do prvých jarných teplých dní, ste na veľkom omyle. Iste, večery už nie sú také vlahé a po západe slnka je už chladno. No a čo? Nedajte sa vyhodiť chladom zo svojej záhrady a povolajte do služby najstaršieho pomocníka, ktorý nás zohrieva už od pradávna.

Rozložte oheň v krbe, alebo ohnisku a nechajte sa rozmaznávať jeho teplom a príjemným, mihotavým svetlom. Prineste si na terasu teplý bylinkový čaj s medom, alebo obľúbenú whisky a vychutnajte si ich v lone svojho súkromného raja. Započúvajte sa do praskajúceho ohňa a zapozerajte do jeho žiarivých plameňov. Nadýchnite sa čerstvého jesenného vzduchu v kruhu tepla a svetla. Krásna predstava, však?

Záhradné kvetináče vysoké

A teraz olúpeme tú romantiku a čestne priznáme, že to nie je len tak. Že ten krb treba vymiesť a vyčistiť a že to drevo narúbať a niekde uskladniť. A keďže tieto letné rekvizity sme už spratali do garáže na zimu, chce sa nám? No nechce! Radšej zalezieme domov, kde si zapneme radiátor a zasvietime luster.

Ale čo keby…?

Čo keby sme mali krb, alebo ohnisko, o ktoré sa starať netreba. Čo keby sme mali v záhrade perfektné miesto na tú obľúbenú whisky a rovno aj s pohárom. A k tomu dokonale uskladnené drevo, ktoré nezmokne a je vždy po ruke.

Brali by ste?

Stačí si len zaželať 🙂. Náš krb a ohniská sú skonštruované tak, aby sa prakticky čistili samé. Stačí vysypať popol do záhonov, ktorý takto zásobíte živinami na ďalší rok. Zásobník s barom vám spoľahlivo postráži drevo aj váš 20 ročný koňak. A ako bonus, bude dokonale ladiť s farbou jesene vo vašej záhrade, pretože tento krb a toto ohnisko nikam schovávať netreba. Bude vám robiť spoločnosť bez prestávky celý rok.

Tak prečo sa ochudobňovať o voňavý jesenný vzduch, nádherné západy slnka, či jedinečnú atmosféru rozžiarenej večernej záhrady, keď stačí mať po ruke len pár polien a zápalky.

Všetko ostatné dodáme my.

Amundsenov splnený sen

Záhradný kvetináč z Corten ocele NINA

Viete aký problém mal slávny Amundsen, keď sa zakrádal na južný pól? Teda okrem tej svinskej zimy a otázky, kam si odskočiť, aby to čo najmenej bolelo?

Dal by celodenný prídel jedla a kávu navyše, aby videl inú farbu, než bielu. Všade biely sneh, a keď nie sneh, tak biele medvede. Na porazenie.

V našich záhradách to často vyzerá podobne.
Je to to isté, len v zelenom. Zelené stromy, zelené kríky, zelený trávnik. Ešte dodajte zelený plastový nábytok a oslepnete úplne.

Ako prvá pomoc pripadajú do úvahy kvety. Keď ich nasadíte dostatok, prehlušíte zelenú tmu, spestríte exteriér a dodáte záhrade šmrnc. Siahnete teda po kvetináčoch, črepníkoch, či v najhoršej variante – po tégliku od jogurtu.

Problém je, že kvetináče sú spravidla plastové alebo keramické, takže jedny sa rozbijú a druhé skrehnú a polámu. Garantujem, že už počas prvého roka vyblednú, zošednú a ošumtejú, takže budete dokupovať kvetináč na kvetináč, aby sa ten vyprašivený a škaredý schoval do nového a pekného. Na konci roka z toho budete mať matriošku.

V zime budete smutne pozerať na zoschnuté a omrznuté pahýle vašich rozmaznávaných letničiek, ktoré si momentálne hovejú v nie príliš vábnych plastových hrobčekoch. Ak budete mať šťastie, zapadajú snehom. Je nutné podotknúť, že toho snehu v posledných rokoch je asi toľko, že Amundsen by sa len smial, až by sa po kolenách plieskal.

Na jar tieto krasotinky vyhodíte, pretože do nich ten sneh napršal a zamrzol, takže vám všetky matriošky roztrhlo. No čo, zoberiete buksu, naštartujete auto a idete sa poprechádzať do najbližšieho záhradníctva s vyhliadkou na nové matriošky.

Záhradný kvetináč z Corten ocele NINA

A teraz to skúsme inak.

Skúste si predstaviť, že zasadíte kvety a stromčeky do niečoho, čo samo o sebe vyzerá skvele. Niečoho, čo prežiari záhradu ešte skôr, ako sa dostavia kvety a plody vašej práce. Skrátka, predstavte si niečo, čo postavíte do záhrady, na terasu, alebo na balkón a ešte než tam nasypete hlinu, poviete si – wow, presne toto mi tu chýbalo…

To wow sú kvetináče, do ktorých môžete zasadiť čokoľvek od muškátov až po banány. Znesú všetko – váhu zeminy, dážď, slnko, vietor. Nekrehnú, nelámu sa, nepraskajú, pokojne môžu vonku zamrznúť a nič ich neroztrhne. Možno roztrhne vášho suseda od závisti, ale to je už o inom.

Kvetináče z ocele cor-ten majú veľa výhod, trvácnosť, odolnosť a bezúdržbovosť sú len ich praktickou stránkou. Estetika je však to, kvôli čomu sme ich vyrobili. Aby prežiarili záhradu a vytvorili dokonalý súlad s vašou zeleňou. Aby oživili každý kút záhrady aj tam, kde ani slnko nedosvieti. Aby ste si mohli pestovať vinič na terase a banány pri bazéne. V priebehu času sa ich farba mení a pritom stále zostáva prirodzená bez gýču a umelého vzhľadu.

Vybrať si môžete z vysokej, alebo nízkej verzie a vytvoriť si tak kompozíciu, ktorá vám najviac vyhovuje. Každý z našich kvetináčov je kombinovaný s antikorom, takže vašej záhrade dodá punc luxusu a elegancie. V lete dá vyniknúť zeleni a kvetom, v zime poslúži na vianočný stromček, alebo ako podstavec pre vtáčie kŕmidlo. Využití je nespočetne a záleží len od vašej fantázie, akú funkciu mu práve prisúdite.

Jedno je však isté – kdekoľvek ich postavíte, čokoľvek do nich zasadíte, vždy to bude šperk pre vašu záhradu.

Priali by ste si exkluzívny krb a bar na záhrade?

Záhradný krb z Corten ocele NINA a kvetináče

No kto by nechcel, všakže…
A čo by ste povedali na nový záhradný krb? A tým nemyslíme tú betónovú kreáciu, ktorá sa vyrába cca v troch variantách, jedna ako druhá a navyše s minimom vkusu či estetiky.
Betónový krb má spravidla hornú časť, kde sa kladie oheň, dolnú časť, kam ukladáte tri polienka dreva na efekt a nejaký ten komín. Čo je fajn, ak od záhradného krbu nečakáte viac než to, že si v ňom občas opečiete nejaký ten špekáčik a inak vám bude stáť v kúte záhrady a budete v ňom sušiť celé leto bylinky. A pre istotu ho ešte necháte obrásť brečtanom, aby nekazil dojem zo záhrady.

Krb si môžete aj svojpomocne vymurovať, ak na to máte čas, peniaze a talent. Nevýhodou murovaných krbov je to, že kam ich postavíte, tam už zostanú navždy a ak sa rozhodnete zmeniť koncept záhrady, krb aj tak musí zostať tam, kde je. Prirátajte k tomu čas na stavbu a peniaze na tehly.
Navyše je to stále vec iba s jednou možnosťou využitia. Teda dvomi, ak rátame aj to sušenie byliniek.

Čím sa teda odlišuje náš krb od už spomínanej ponuky?

Odpoveď – všetkým. Záhradný krb z cor-tenu bol navrhnutý predovšetkým na skrášlenie vašej záhrady. Chceli sme vyrobiť niečo, čo poteší oko a ulahodí vašej duši, keď si nalejete whisky a vyjdete večer na terasu, konečne po celom dni vypnúť.

Tento krb si totiž môžete ozdobiť čím len chcete, tak, aby vám do záhrady priniesol vaše obľúbené zviera, motív, alebo len meno vášho rodinného klanu či rodový erb.

Po zapálení ohňa vás nielen zohreje, zútulní záhradu, posvieti na pitie, ale žiarivé plamene ohňa vytvoria živý obraz, ktorým sa budete môcť celú dobu kochať.

Hoci bol krb spočiatku navrhnutý iba pre potechu duše, nedalo nám to a zdokonalili sme ho tak, aby sa dal s priloženým roštom používať aj na to grilovanie, či opekanie špekáčikov a marsmallows.

Hladu sa teda báť nemusíte a ak sa rozhodnete zmeniť koncept záhrady, pokojne ho presťahujte. Navyše slnko a dážď sú jeho najlepší spojenci, takže vám stačí už len sledovať, ako sa postupne mení jeho farba a vytvára tak kontrast s okolitou zeleňou, či neprehliadnuteľne žiari na snehu.

A jeho údržba? Vytiahnuť zásuvku, vysypať popol, zasunúť zásuvku. Presne tak bol navrhnutý a vyrobený. Bude pre vás spoločníkom, ktorý vás zohreje, nakŕmi, poteší, osvetlí záhradu, skrátka privedie do siedmeho neba. Je to presne to, čo potrebujete – nič viac, nič menej.

Záhradný zásobník na drevo z Corten ocele NINA

A čo záhradný bar, ktorý vám vyčarí atmosféru ako na exotickej dovolenke? Pojme niekoľko fliaš vášho obľúbeného nápoja a zopár pohárov k tomu, aby sa ušlo aj susedovi cez plot. Veď koniec koncov, aj muži majú svoje dni. A mať poruke všetko, čo je treba na menší priateľský pokec, je na nezaplatenie. Určite je to jednoduchšie a pohodlnejšie, než zakrádanie sa do domáceho baru a štrnganie pohárov, keď sa ich snažíte nenápadne prepašovať cez dom na záhradu, navyše v zablatených gumákoch.

Bar sa otvára ľahkým dotykom ruky a rovnako nehlučne a hladko sa aj zavrie. Navyše je podsvietený, takže aj v tme budete vidieť, čo si nalievate a hlavne – nerozlejete, veď škoda každej kvapky, ktorá padne vedľa.

Spoľahlivo poslúži aj pri rodinnej grilovačke, kde bezpečne schováte alkohol pred deťmi a ponúkne svoje služby, keď k vám zaskočí návšteva na kus reči. Nemusíte nikam odbiehať, máte po ruke všetko, čo potrebujete.

A viete, čo je na tom všetkom najlepšie? Že okrem služieb prvotriedneho čašníka vám zároveň postráži a uskladní palivové drevo, takže ho budete mať vždy po ruke. Tento záhradný bar je totiž skombinovaný so zásobníkom na drevo.

Zapáľte oheň v krbe, nalejte si z baru drink a vychutnávajte tú pohodu a ľahkosť bytia.

Tieto dvojičky krb a zásobník majú rovnaký tvar aj parametre, ale sú vyrábané v dvoch dizajnových radách – NINA (štvorec) a MADISON (obdĺžnik), takže je len na vás, ako si ich skombinujete a vytvoríte tak kompozíciu, ktorá presne zapadne do vašej záhrady.

Je hrdza nedbanlivosť, či krása?

Záhradné kvetináče vysoké

Idete si takto po diaľnici obligátnou 130-tkou a kocháte sa. Zrazu vás po očiach udrie hrzda. Hromada hrdze. Ktorý blbec nainštaloval protihlukovú stenu z takého fejkového materiálu, že ešte minule to bolo strieborné a dnes, keď si idem po mesiaci po zásoby na dedinu, je to celé hrdzavé. No šľak aby to trafil, zas budem zo svojich daní platiť drahú opravu. Zabedákate si, poťukáte si na čelo a šiniete si to ďalej. Zrejme vás ani nenapadne, že ten hrdzavý plech, ktorý tam dali, je vlastne to najlepšie, čo mohli urobiť. Neveríte? Tak sa poďme spoločne pozrieť, ako to s tou hrdzou vlastne je.

Príbeh hrdzavého plechu sa začal písať v roku 1933 v USA, kde bola táto špeciálna oceľ prvý krát patentovaná pod menom Cor-ten (corrosion resistant products). Ako už samotný názov napovedá,  táto oceľ tvrdohlavo vzdoruje poveternostným podmienkam. Ako to však robí? Vo svojej podstate je to nízko legovaná oceľ, čo znamená, že má veľmi nízky obsah uhlíka a iných prímesí. Odolnú patinu si corten vytvára vďaka pridanej medi a fosforu. Pri reakcii so vzduchom tak vzniká ochranná vrstvička hrdze, ktorá nie je porézna, ako obyčajná hrdza, ale je celistvá a neprepúšťa nepriaznivé poveternostné vplyvy do ďalších vrstiev výrobku, čím bráni samotnému prehrdzaveniu.

Corten si tak po predvedení svojich úžasne odolných vlastností veľmi rýchlo získal obľubu a praktické využitie všade tam, kde bolo hrdzavenie železných konštrukcií nežiadúce a náklady na ich údržbu dosahovali astronomických výšok. Začal sa preto využívať ako hlavný stavebný materiál na priemyselných budovách, mostoch, či lodných kontajneroch. Mimochodom, vedeli ste, že oceľ s  veľmi podobnými vlastnosťami sa vyrábala aj u nás, v Československu? Presne tak, výroba sa začala v roku 1968 a tento našinec dostal meno Atmofix.

Aby sme si lepšie vysvetlili, ako Corten vlastne funguje, spomeňte si na prázdniny u babky na dedine, kde ste za trest po vyvedenom lapajstve museli natierať železný plot lebo bráničku. Ešte predtým ju však bolo treba „ošmirgľovať“, potom natrieť antikoróznym náterom a až potom ste mohli plot vymaľovať farbou, ktorú ste na plote chceli mať. Táto práca bola dosť nevďačná, hrdzu ste mali aj za ušami a to čakanie, kým konečne zaschne prvá vrstva, bolo nekonečné. Stačili dva – tri roky a plot bolo treba natierať znova, pretože farba sa postupne olupovala a všade tam začal plot znovu hrdzavieť. Takto to išlo dokola, až si starkí povedali, že si radšej zadovážia betónový plot a bude pokoj.

Keby mali plot z Cortenu, mali by pokoj aj bez betónu. Corten má naopak tú výhodu, že ochranná vrstva hrdze sa neustále obnovuje a tým výrobok v priebehu rokov chráni. Výrobky z Cortenu sú tak v našich zemepisných podmienkach prakticky bezúdržbové a dá sa povedať, že skoro večné. Navyše táto patina mení postupom času svoju farbu a stáva sa tak atraktívnym doplnkom záhrady.

Jedinou nevýhodou tejto ocele je, že na stabilizáciu ochrannej vrstvy potrebuje aj sucho, aby sa vytvorená hrdza stihla vysušiť a stabilizovať. Preto nie je vhodná na použitie v prímorských krajinách, či v subtropických pásmach, kde je vzdušná vlhkosť príliš vysoká. Vytváranie hrdze sa tak nezastaví a nestabilizuje, ale proces korózie prebieha neustále ďalej, až nakoniec Corten úplne prehrdzavie.

Príkladom takto nešťastne použitého Cortenu je (vlastne bol) štadión Omni Coliseum v Atlante, ktorý vydržal oproti očakávaniam iba necelých 25 rokov a pre výsledný havarijný stav nakoniec skončil v riadenej demolácii. V našom klimatickom pásme však také niečo nehrozí a preto je oceľ Corten ideálnym materiálom do našich záhrad a na terasy. Jedine, že by ste mali vlastný dažďový prales, alebo bývali v mokradiach. V tom prípade odporúčame záhradný nábytok z antikoru.

Sčítané a podčiarknuté, Cor-ten je:

  • úplne bezúdržbový
  • šetrí peniaze a drahocenný čas
  • každý kus je originál so svojou vlastnou farbou a kresbou
  • výrobky z neho sú multifunkčné, odolné a prakticky nezničiteľné

Tak čo poviete? Dali by ste šancu hrdzi aj vo vašej záhrade?